Pražia Apie Mintys Susisiekti

EUROPOS PIRMINĖ IDĖJA

...Tos idėjos tėvai vadovavosi tuometine politine samprata. Ji buvo didžia dalimi krikdemiška, tikrai nebuvo liberali. Galiu pasakyti ir kitaip: ji buvo humanistinė ir holistinė. Pavyzdžiui, Robertas Šumanas pabrėžė, kad Europos politika neturi prieštarauti patriotizmo idealams, kad jos rėmuose turi būti skatinama meilė Tėvynei. Taip pat jis teigė, kad Europos tautų bendrija yra bendra vertybė ir kad jos ekonominių ryšių pagrindas turi būti kontinento tautų solidarumas, bet ne verslo egoizmas. Deja, vėliau ideologinę ir politinę iniciatyvą perėmė liberalai, o jiems genetiškai nėra priimtinos organiškos tautų ir valstybių bendrystės ir solidarumo idėjos...

Povilas Gylys

© gfotog.lt