Pražia Apie Mintys Susisiekti

PAGRINDINIS NACIONALINIS INTERESAS

...Nekeliamas ir nesvarstomas klausimas, o koks yra apskritai pagrindinis valstybės nacionalinis interesas. Kodėl jis nesvarstomas? Todėl, kad atsakymas yra labai paprastas. Tai yra Tautos, tos valstybės steigėjos, gyvavimas per amžius. Tačiau ar drįstame kalbėti apie Tautą? Net tokia sąvoka neiškyla. Mes kalbame apie piliečius, pilietinę visuomenę ir kitus dalykus, tačiau jokie piliečiai neatsiranda pirm tautos. Nes tik tautoms kuriant, steigiant valstybes, jose atsiranda ir piliečiai. Ir tautiečiai tampa piliečiais, ne atvirkščiai...

Kadangi mes nekalbame apie Tautą, apie valstybingumą, apie suverenitetą, tai mes negalime formuluoti ir tokių nacionalinių interesų...

Vytautas Rubavičius

© gfotog.lt