Pražia Apie Mintys Susisiekti

PASAULIO PILIETIŠKUMAS

„Žmonijos širdin kelias eina per tautos širdį...“

VYDŪNAS

„Kelias į pasaulio pilietiškumą eina per pagarbą savo šaknims ir Kultūrai.“

Apie tai mąstęs

© gfotog.lt