Pražia Apie Mintys Susisiekti

KUO NORI MUS PAVERST

...O šitie kuo paversti žmones dabar nori? Būtybėmis be Tėvynės, be tradicijų, be šeimos, be Dievo, kuris sukūrė vyrą ir moterį? Visa tai yra prieš Dievo kūrybą, nes Dievas sukūrė Adomą ir Ievą, ne Adomą ir Adomą. Bet jeigu Adomas nori gyventi su Adomu - tegul gyvena, niekas gi nelenda į jų miegamuosius, tai jų asmeninis reikalas. Bet norėti, kad toks palaidas gyvenimas, einantis prieš žmogaus prigimtį, būtų įteisintas - visai kas kita. Tai šeimos griovimas, o šeimos griovimas yra ir Tautos griovimas. Tie, kurie griauna šeimą, yra tautos duobkasiai, tikrąja to žodžio prasme.

Nijolė Sadūnaitė

© gfotog.lt