gfotog

1

5. Jonui Sungailai-Kauno vėliavos vadui Žalgirio mūšyje atminti

© gfotog.lt